Kontakt

 

Iwona Walczyk

Łódź

517-444-016

kontakt@mamamamie.com.pl

Znajdź mnie na FaceBook’u – MamaMamie 

Telefonicznie oraz przez wiadomość na fb skontaktujesz się ze mną najszybciej 🙂 

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Polityka prywatności MamaMamie
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 tego Rozporządzenia (zwanym dalej RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. przekazuję następujące informacje:
1. Dane administratora danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma:
(zwana dalej MamaMamie)
2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: <kontakt@mamamamie.com.pl>
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
MamaMamie przetwarza otrzymane dane osobowe w celu:
– udzielania informacji w odpowiedzi na zapytania o świadczone usługi ze strony potencjalnych klientów lub w związku z planowanym zawarciem umowy z potencjalnym klientem – zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b oraz/lub na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (jeżeli do realizacji umowy niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia – na podstawie wyraźnej zgody);
– realizacji świadczonych usług lub zawartej umowy – zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b oraz na podstawie oraz/lub na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (jeżeli do realizacji umowy niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia – na podstawie wyraźnej zgody);
– ewidencji należności od klientów za zrealizowane usługi zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b oraz zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny związany z przepisami podatkowymi, wymogami dotyczącymi rachunkowości);
– prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych wobec klientów zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora);
– prowadzenia marketingu bezpośredniego, również w formie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wymóg zgody na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na przykład zgodę taką można wyrazić zaznaczając odpowiednie okienko w formularzu kontaktowym na stronie KONTAKT);
– prowadzenia statystyk i analiz na wewnętrzne potrzeby w celu optymalizacji usług firmy MamaMamie – zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
– działania informacyjno-marketingowe w celu promocji usług Mamamamie za pośrednictwem strony firmowej http://www.mamamaie.com.pl oraz profili społecznościowych (profil FB: @mamamamie, Messenger, Instagram) – zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
– w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (prawnie uzasadniony interes) zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez MamaMamie mogą być usługodawcy świadczący na rzecz lub w imieniu MamaMamie niezbędne do funkcjonowania firmy usługi: IT, usługi księgowe, bankowe, marketingowe/PR i inne.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane przez MamaMamie przechowywane są co do zasady przez okres świadczenia danej usługi/realizacji umowy i związanych z nimi rozliczeń do 5 lat na potrzeby realizacji celów wymienionych w pkt. 3 wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub/oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę MamaMamie ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f) oraz przeniesienia danych (zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO).
Żądania te można przekazać drogą mailową, na adres podany w pkt. 2.
7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (przetwarzanie np. danych dotyczących zdrowia) – osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody można przesłać drogą mailową, na adres podany w pkt. 2.
8. Dobrowolność podawania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w określonych przypadkach może być warunkiem realizacji konkretnej usługi lub zawarcia umowy. Chodzi tu w szczególności o dane niezbędne do udzielania informacji w odpowiedzi na zapytania dotyczące oferty firmy MamaMamie (np. kontakt telefoniczny, mailowy, Messenger/profil FB osoby prywatnej), dane wymagane przy zapisie na warsztaty MamaMamie (dane identyfikacyjne takie jak imię i nazwisko, dane do kontaktu), dane udostępniane w związku ze świadczeniem usług w miejscu zamieszkania klienta (adres zamieszkania).
9. Prawo do wniesienia skargi
Osoba, której dane są przetwarzane przez firmę MamaMamie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.
[stan na dzień 25 maja 2018 r.]